Bestuur

Het bestuur 2013-2014 van Zonta Rond de Reest bestaat uit: 

  • Miranda Sangster, voorzitter 
  • Eline Boogaerdt-Karsten, vicevoorzitter 
  • Annet Krol, secretaris 
  • Titia van Es, penningmeester 

Een zittingsperiode in het bestuur duurt twee jaren. Elke voorzitter heeft de eer een jaar lang het kunstwerk ‘de grootste schreeuwlelijk’ in huis te hebben.
Beeldend kunstenaar Martha Veldthuis heeft dit object speciaal voor de voorzitter van Zonta Rond de Reest ontworpen.
Elke voorzitter kan een geheim meegeven aan ‘de grootste schreeuwlelijk’ door het verborgen vak in het kunstwerk te gebruiken. 


Copyright© Zonta rond de Reest 2014