Over Zonta

Zonta Club Zwolle heeft het initiatief genomen tot de oprichting van Zonta Rond de Reest. Op 30 oktober 2004 werd de club gecharterd. In Nederland zijn op dit moment 23 clubs actief. Zonta is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwen met een zelfstandige of leidinggevende positie in beroep, bedrijf of organisatie. 

Belangrijkste speerpunten: 

  • opkomen voor gelijke rechten van vrouwen, 
  • hulp bieden aan kansarme vrouwen, 
  • stimuleren van actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven.

Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. Voor meer informatie: www.zontanederland.nl 
Zonta Nederland is één van de 64 landen die deel uitmaakt van Zonta International. Zonta International is opgericht op 8 november 1919 in Buffalo (New York), door Mary E. Jenkins, uitgeefster van de Herald of Syracuse. Het bracht vrouwen samen, die ten tijde van de Eerste Wereldoorlog belangrijke posities hadden verworven. Door hun beroepsmatige werk buitenshuis werden zij zich meer bewust van hun morele en sociale rol. Ze werden daarbij geïnspireerd door het voorbeeld van mannen serviceclubs (zoals Rotary en Kiwanis) die ook net waren opgericht. Zonta International richt zich op de belangen van vrouwen.

Visie van Zonta International

Er een wereld tot stand komt waarin mensenrechten en fundamentele vrijheden zijn verzekerd voor alle vrouwen en dat de juridische, politieke, economische en professionele rechten van vrouwen evenals onderwijs en gezondheidszorg geen beperkende bepalingen kennen om geen enkele reden. 

Voor meer informatie www.zonta.orgCopyright© Zonta rond de Reest 2014