Krijg een kans

De Stichting ‘Krijg een Kans’ stelt zich ten doel vrouwen individueel of in groepsverband te stimuleren in hun ontwikkeling en zelfontplooiing. 

Voor wie?
Het gaat om vrouwen die zich vaak in een sociaal isolement bevinden (bijv. door chronische ziekte, lage opleiding, weinig inkomen of geen werk, geen sociaal netwerk enz.) en woonachtig zijn in de gemeenten Staphorst, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld of De Wolden. 

Wanneer?
Voor wensen die niet uit andere fondsen bekostigd kunnen worden zoals WMO (hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, woningaanpassing, ondersteuning mantelzorg) Het gaat om een EENmalige donatie, waarbij de stichting zal moeten beoordelen of zij vertrouwen heeft in een kans van slagen. 

Financiële ondersteuning
De 'Krijg een Kans' stichting biedt de mogelijkheid van een financiële ondersteuning tot maximaal € 500 bijvoorbeeld om een cursus te doen, materialen/gereedschappen te kopen en/of te huren of een lidmaatschap. Er wordt geen geld gegeven maar de rekening van de gewenste activiteit en/of middelen wordt rechtstreeks vanuit de stichting betaald.

Hoe kun je het aanvragen?
De wens kan schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt aan de commissie ‘selectieprocedure’. De commissie verzamelt de aanvragen en beoordeelt deze aan de hand van een standaard aanvraagformulier. De commissie kan desgewenst een mondelinge toelichting vragen.

Evaluatie
Na zes maanden wordt er contact opgenomen ter evaluatie. Is de wens vervuld? Heeft het een vervolg gekregen? Heeft het een bijdrage geleverd aan het bevorderen van het geluk/plezier? Is er een tegenprestatie te bedenken en is de kandidate hiertoe bereid?  

Meer weten?
Neem contact op met het stichtingsbestuur: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
En kijk ook op www.krijgeenkans.nl.  Copyright© Zonta rond de Reest 2014