Nog meer projecten

Onderstaande projecten hebben we ook ondersteund dan wel geïnitieerd.

Stichting Congo

Op vrijdag 25 juni 2010 vond de jaarlijkse wijnproeverij van Zonta Rond de Reest plaats in Habannos in Havelte. De proeverij van een aantal heerlijke wijnen uit Italië, Chili en Zuid Afrika werd verzorgd door Vasbinder & van den Berg wijnen en De Linthorst. De opbrengst van deze wijnproeverij is naar Stichting Congo gegaan. Initiatiefnemer van deze stichting is Guy Okamba, geboren en getogen in Congo en nu woonachtig in Meppel.
Zonta Rond de Reest heeft een bedrag van € 2545 overhandigd aan Guy Okamba. Guy is met deze opbrengst in augustus 2010 naar de democratische republiek Congo geweest om te starten met de realisatie van de sanitaire voorzieningen voor de school Complexe Scolarie Wembo in de hoofdstad Kinsjasa.
Meer informatie is te vinden op www.stichtingcongo.nl


Loverboys 

In 2005 is het project Loverboys, een bewustwording- en voorlichtingscampagne, opgezet door Zonta Rond de Reest: ‘Verliefd, verleid, verloren’.
Deze campagne heeft er o.a. toe geleid dat scholen een theatervoorstelling van de toneelgroep Klassekunst kregen aangeboden die voorlichting gaf over de gevaren van Loverboys. Tevens is er op 8 februari 2005 een symposium georganiseerd in Schouwburg Ogterop in Meppel voor mensen die beroepshalve te maken hebben met jongeren van ca.13 tot ca.18 jaar: docenten, vertrouwenspersonen onderwijs, vertegenwoordigers afdeling Welzijn van gemeenten, jeugdagenten van politie, bureaus Jeugdzorg, GGD’s.
Tijdens dit symposium konden deze organisaties, die vaak in aanraking komen met de problematiek rondom Loverboys, informatie verkrijgen en kennis delen. Met deze initiatieven is het 'Loverboys probleem' op de maatschappelijke agenda gezet in de regio Meppel/Steenwijk.
De gevaren van Loverboys beperken zich juist niet tot de grote steden, waar slachtoffers uiteindelijk terechtkomen in de prostitutie. Uit onderzoek van deskundigen blijkt dat slachtoffers regelmatig worden gezocht in provincieplaatsen. Daarom is het van groot belang dat er goede preventieve voorlichting wordt gegeven aan jongeren én dat diegenen die deze voorlichting moeten / kunnen geven, weten welke mogelijkheden er op dit gebied beschikbaar zijn.
Om de theatervoorstelling en het symposium te kunnen organiseren heeft Zonta Rond de Reest in eigen beheer een kalender gemaakt: 'Power Women'. De gezamenlijke inspanningen werden beloond met € 2.500 Ook werd € 500 geschonken aan het Scharlaken Koord in Amsterdam, een hulpverleningsorganisatie voor slachtoffers van Loverboys. 
sTos 

Stichting Toekomst Overlevenden Srebrenica (sTos) ondersteunt projecten in Bosnië. De stichting biedt overlevenden van de val van Srebrenica kansen om een nieuwe toekomst op te bouwen. In 1995 vond het drama in Srebrenica plaats. Nu nog worden de mensen daar dagelijks met de ellendige gevolgen geconfronteerd. Door de inspanningen van sTos zijn enkele tuinbouw- en opleidingsprojecten opgezet.
Op 13 juni 2006 heeft Zonta Rond de Reest een cheque ter waarde van € 2000 overhandigd aan Alok van Loon, initiatiefneemster van de stichting. Van dit geld zijn zaden en bollen, fruitbomen en bessenstruiken gekocht voor de tuinen van de vrouwen van Potocari.
In het dorpje Potocari hebben teruggekeerde vrouwen bedacht bloemen te kweken. Hiermee wordt hun omgeving weer mooi en bovendien kunnen ze er een inkomen mee genereren. Het project heeft als nevendoel vrouwen te helpen hun leven weer op te pakken en zin te geven. De vrouwen dromen er van om van Potocari het bloemendorp van Bosnië te maken. Juist in dit dorp waar zo verschrikkelijk veel leed is aangericht en waar de grote begraafplaats is waar de vermoorde mannen en jongens zijn begraven. Voor iedere traan een bloem is hun motto.
Voor meer informatie over het werk van sTos; www.stos.nl 


Wereld van vrouwen

Het project ‘Wereld van Vrouwen’ dat in mei 2007 door de Zonta Rond de Reest gestart is, heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandig opererend, multicultureel vrouwennetwerk en is thans ondergebracht in een stichting. Tijdens VrouwenScala 2007 is € 5000 als startkapitaal gedoneerd.  
Meer informatie www.wereldvanvrouwen.nl 

Mammapoli Diaconessenhuis Meppel

Diaconessenhuis Meppel heeft de voorlichting over de Mammapoli uitgebreid met een digitaal informatiecentrum over borstkanker, zodat vrouwen en andere betrokkenen via deze website informatie kunnen krijgen over onderzoek- en behandelmethoden.  
De opbrengst van het VrouwenScala 2009 is geheel ten goede gekomen aan de ontwikkeling van online voorlichting.  
www.mammapolimeppel.nl


Copyright© Zonta rond de Reest 2014